In de jaren negentig fuseerden de St. Jankerk en de Heilige Michaëlkerk. In 2004 heeft het bestuur ervoor gekozen om te gaan kerken in 1 kerkgebouw. Dat werd de St. Jankerk. De H. Michaelkerk werd verkocht en is gesloopt. Met het geld van de H. Michael is de St. Jankerk ingrijpend gemoderniseerd. Alle gelovigen zitten nu in cirkel. Ook het altaar en de lezenaar maken deel uit van die cirkel. En het koor heeft een plaats in de cirkel. Allen zitten zo rondom het zogenaamde liturgisch centrum. In de rondgang vinden we een plaats waar de kruisjes hangen van de mensen die dit jaar zijn overleden. Bij de doopvont hangen de aardewerken handjes met daarin geschreven de namen van de kinderen die in de kerk zijn gedoopt. Verder vinden we de afbeeldingen van de kruiswegstatie (geappliceerd), een Piëta (houtsnijwerkwerk), enkele heiligenbeelden en de Mariakapel. Hier hangt het Mariabeeld dat voorheen in de Michelkerk hing. (Bron: website St. Jan)

 

Adres Sint Jan: Haakbergerstraat 251, 7545 GH  ENSCHEDE, www.katholiekenschede.nl/index.php/locatie-zuid

 

Leave a Comment