De gotische kerk is opgetrokken volgens basilikaal plan met barokaltaar en mooi gebeeldhouwd portaal. Ze valt op met haar massieve toren, peervormig bekroond. De kerk bevat het mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw in de linkerbeuk (1479). De grafsteen voor het altaar verhaalt de essentie van het mirakel dat zich dat jaar voltrok: een doodgeboren kind werd levend ontgraven. De Mariale Ommegang herdenkt jaarlijks op de eerste zondag van juli deze wonderbare gebeurtenis met een optocht door de straten. Het beeld van Sint-Jan de Doper, patroon van de kerk, staat op de middenpijler tussen de dubbele toegangsdeur. Een van de talrijke schilderijen toont de Onthoofding van Johannes. Andere elementen uit het interieur: vier barokke portiekaltaren van 1670, een koorgestoelte van 1776, een preekstoel van 1736, een 18de eeuwse communiebank, muurbeschotten, kerkmeestersbank en marmeren doopvont van 1750-1800. (Bron: www.openkerken.be)

Adres Sint Jan: Sint Jans-Kruisstraat, POPERINGE