Het ontwerp van de huidige Josephkerk aan de Rozenstraat dateert uit 1922 en is van de hand van de architect Wolter te Riele. Op 19 maart 1923 vond de eerste steenlegging plaats, terwijl de kerk op 2 juli 1924 werd ingewijd door Mgr.van de Wetering. Het kerkinterieur heeft in de loop der jaren verschillende ingrijpende wijzigingen ondergaan. De eerste Josephkerk had een inrichting van de Heer Veneman geleverd in de periode 1850-1860 met o.a. hoogaltaar, communiebank met 2 engelen, biechtstoel, kruiswegstaties, orgelkas, Josephbeeld en zes kandelaars. Rond de eeuwwisseling brengt Mengelberg er wijzigingen aan. (bron: parochie Sint Maarten)

Adres Sint Josephkerk: Rozenstraat 20, ZEIST, http://www.parochie-sintmaarten.nl/Geloofsgemeenschappen/Zeist.aspx

Leave a Comment