op 28 oktober 1919 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de nieuwe Sint-Jozefkerk. De bouw van de kerk werd met voortvarendheid ter hand genomen, waarbij zowel de moederkerk van Deurne, als het bestuur van de gemeente Deurne en Liessel, volgens de toen algemeen gangbare normen, grote financiële steun verleenden. Op 3 november 1920 werd de Sint-Jozefkerk, met toestemming van het bisdom, door pastoor Frans Meuwese ingezegend en werd er een eerste stille heilige mis gelezen. (Bron: Deurnewiki)

Adres Sint Jozef: Sint Jozefstraat 35, 5753 AR  DEURNE, http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/parochie/locaties/