De kerk is in de jaren 1893 en 1894 gebouwd om kerkruimte te bieden aan de textielarbeiders die eind 19e eeuw in Enschede kwamen werken[1]. Op 25 september 1894 is de kerk ingewijd door Petrus Matthias Snickers, de toenmalige aartsbisschop van Utrecht. In verband met de toename van het aantal parochianen in de St jacobusparochie kwam het kerkbestuur in maart 1890 met plannen voor een tweede R.K.-kerk in Enschede op een deel van de tuin van de mevr Amelink. Het ontwerp van de nieuwe kerk werd opgedragen aan de bekende architect Joseph Cuypers.

Bijzonder is dat in het bestek een aantal voorstellen van de R.K. Timmerliedenvereeniging St. Joseph werden overgenomen. Er wordt aangenomen dat Dr. Alphons Ariëns hiervan de grote inspirator is geweest. Zo mocht er tijdens de bouw bijvoorbeeld niet gevloekt worden, waren de werklui verzekerd tegen letsel van ongelukken op de bouw en hadden zij goede arbeidsvoorwaarden. De kerk is gebouwd in de neogotische stijl en heeft drie beuken en zeven traveeën. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Jozef: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP  ENSCHEDE, https://www.katholiekenschede.nl/index.php/locatie-noord

 

Leave a Comment