De Sint Jozefkerk staat op een beeldbepalende plek aan een plein in Noordwijkerhout en maakt deel uit van een complex katholieke gebouwen rond en nabij dit plein. Het gebouw is een zogenaamde eenbeukige kruiskerk met een lagere uitbouw en aan de westzijde een lager ingangsportaal. De gedeeltelijk ingebouwde toren van drie verbindingsstukken is aan de zuidwestzijde geplaatst en heeft een piramidedak dat met koper is gedekt. Aan de noordzijde van de hoofdruimte is tussen 1916 en 1964 een doopkapel toegevoegd. De kerk is in 1916 als noodkerk (20 tot 30 jaar) gebouwd voor de toen opgerichte Sint Jozefparochie. De Haarlemse architect Robbers ontwierp de kerk. In 1964-1966 is de kerk (en de pastorie) naar ontwerp van architect Wiesman uit Utrecht verbouwd. Hierbij is het bestaande portaal door een groter ingangsportaal vervangen en is het interieur ingrijpend gewijzigd. De oorspronkelijke kruiswegstaties, preekstoel, altaren, banken en beelden werden verwijderd. De muren werden witgesausd en onder meer de vloer en het koor werden gewijzigd. Helaas is hiermee de oorspronkelijke decoratie (waaronder de keramische tegels) grotendeels verloren gegaan. De open kap werd gewijzigd door een betimmering aan te brengen laag in de kap, waardoor een soort gewelf is ontstaan. In 2002 heeft het interieur opnieuw een renovatie ondergaan, waarbij een deel van de oorspronkelijke inrichting en decoratie kon worden teruggebracht of gerestaureerd. (Bron: www.reliwiki.nl)

Adres Sint Jozef: Herenweg 13, NOORDWIJKERHOUT, https://parochiesintmaarten.nl/onze-kerken/sint-jozef/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.