Al eeuwenlang komen in Alphen de gelovigen samen in dit hooggelegen kerkgebouw aan de Kerkstraat. Op de plattegrond is te zien dat het kerkje niet gelijk is geplaatst met het stratenpatroon. Het altaar is gericht naar het oosten, naar de Heilige stad Jeruzalem. De kerk was oorspronkelijk toegewijd aan St. Petrus. Net als veel kerken kwam in 1609 ook deze kerk in handen van de hervormden. De katholieken gingen aan de overkant van de Maas naar Teeffelen voor de kerkdienst. In 1800 werd de kerk weer door de katholieken teruggekocht. Sinds 1837 staat ze onder bescherming van St. Lambertus. In 1929 was het kerkje te klein geworden. Het was ook in slechte staat en men besloot te restaureren. De kerktoren had geen aparte toegangsdeur, maar bij de graafwerkzaamheden werd deze gevonden, ongeveer twee meter onder de vloer van de huidige kerk. Tegenover deze deur werd op hetzelfde niveau een doorgang gevonden naar het kerkgebouw. Bij de restauratie van 1929-1932 door H.W. Valk heeft men de bouwresten onder de vloer van het huidige kerkgebouw blootgelegd. (Bron: Werkgroep Historisch Alphen)

Adres Sint Lambertus: Kerkstraat 5, ALPHEN, https://www.parochiesmaasenwaal.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.