De kerk werd omstreeks het jaar 1050 gebouwd, maar over de oorspronkelijke opbouw is niets bekend. De kerk heeft in haar ruim 900-jarig bestaan verschillende wijzigingen ondergaan. Met de reformatie werd de kerk van haar roomse kenmerken ontdaan. De toren met het schip vormen het oudste gedeelte: zij zijn romaans van opzet en dateren vermoedelijk uit de 11e eeuw. Aan de noord- en zuidzijde van het schip bevonden zich toen vijf romaanse vensters terwijl de oostzijde en het koor gesloten waren. Het tegenwoordige gotische koor werd in de 14e eeuw gebouwd, tegen het toen lagere schip van de kerk. In de 15e eeuw bracht men grote wijzigingen in het schip aan. De zijmuren werden verhoogd en er werden gewelven aangebracht terwijl de romaanse vensters werden vervangen door spitsboogvensters. Bij een restauratie in 1902 hebben neogotische invloeden de kerk zijn huidige karakter gegeven. De bestaande houten en gietijzeren ramen werden toen vervangen door de huidige zandstenen. De dichtgemetselde ramen in de koorsluiting werden geopend, evenals de scheidingsmuur tussen de koorafsluiting en het overige deel van het koor. Tevens werd toen de consistorie aangebouwd. In de kerk zijn een aantal muurschilderingen te bezichtigen die bij de laatste restauratie (1982) onder het kalk vandaan zijn gehaald. Deze schilderingen, in het koor van de kerk, stammen uit de 15e eeuw en stellen de vier evangelisten voor, resp. als mens, leeuw, rund en adelaar, geschaard rond de Heilige Veronica die haar attribuut, de zweetdoek met het gelaat van Christus draagt. Deze schilderingen werden rond 1580 (bij de reformatie) met kalk afgedekt. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Lambertus: Dorpsweg 13, 8274 AD  WILSUM, Hervormde Gemeente te Wilsum (hervormdwilsum.nl)


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.