De kerk dateert uit de 13de – 16e eeuw en werd gebouwd ter vervanging van een romaanse kapel die hier in 1125 door Benedictijnen uit Vlierbeek werd opgetrokken. Met de bouw van de kerk werd in 1231 gestart. Het grootste deel is opgetrokken in de gotische stijl, de oudste delen zijn romaans (raam in de westgevel). De kerk ontsnapte aan de beeldenstorm. Ook de Franse Revolutie doorstond ze vrijwel ongeschonden omdat drie kanunniken de eed van trouw aflegden aan het Frans regime. De Sint-Leonarduskerk wordt ook het reliekschrijn van Brabant genoemd; ze herbergt 21 door de Vlaamse Overheid erkende ‘topstukken’: waaronder een achttien meter hoge sacramentstoren uit 1552 in witte steen van Avesnes van Floris Cornelis de Vriendt, een zuilvormig, negen verdiepingen tellend tabernakel. De toren werd in het atelier van De Vriendt te Antwerpen vervaardigd en dan in onderdelen per schip naar de kerk vervoerd. Een replica van de sacramentstoren staat in het Victoria en Albert Museum te Londen. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Leonardus: Grote Markt, 3440  ZOUTLEEUW