De Sint Martinuskerk werd gebouwd in de jaren 1950-1951 naar een ontwerp van de Utrechtse architect J. Starmans. Kerk en pastorie zijn gebouwd in de stijl die teruggreep op de traditionele stijl van de basilica-vorm met eerlijke baksteen. Romaanse vorm dus. De bouwkosten voor de kerk bedroegen ongeveer f 105.000, – en voor de bijbehorende pastorie f 31.000,- In die tijd f orse bedragen die door de nieuwe parochie moesten worden opgebracht. Op 1 januari 2010 is de St.Martinus parochie gefuseerd met 7 parochies in de omgeving waaronder Zeist. (Bron: Reliwiki)

Adres Sint Martinus: Dorpsstraat 15, DOORN, http://www.parochie-sintmaarten.nl/

 

Leave a Comment