De neogotische kerk werd in 1924-25 opgericht door architecten H. en M. Leborgne, die na de oorlog verschillende gebouwen, ook de school en het klooster, in het dorp heroptrokken. De nieuwe kerk kreeg drie beuken en een toren met spits en vier hoektorentjes. De vorm week sterk af van de vorige laatgotische kerk. Tijdens de godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw was de kerk ook al verwoest. In het strenge interieur is baksteen en natuursteen verwerkt, evenals in de biechtstoelen en het doopvont. “Heilige Godelieve van de Linde” is een beeld afkomstig uit de kapel die vroeger gebruikt werd op de wijk “De Linde”. Jules Anneessens bouwde in 1929 het huidige orgel. (Bron: www.openkerken.be)

Adres Sint Medardus: Kerkplein, WIJTSCHATE