In 1580 werd de oorspronkelijke Sint Nicolaaskerk door de hervormden genaast. Niet lang daarna werd de uitoefening van de katholieke eredienst verboden. Pas in 1703 kwam er weer een schuurkerk die aan de Zandvoortweg stond en aan de heilige Adrianus Martelaar was gewijd. De nieuwe pastoor werd echter nog twee maanden gevangengenomen maar werd na protest vrijgelaten en kon zijn functie toen uitoefenen. Halverwege de 18e eeuw werd de schuurkerk uitgebreid en kreeg ze een klokkentorentje. In 1796 bleef de oude kerk aan de Hervormden toebehoren, aangezien dezen de meerderheid vormden in Baarn. In de loop van de 19e eeuw werd de schuurkerk te klein en men besloot een nieuwe kerk aan de toenmalige Schapendrift te bouwen. Dit is de huidige Kerkstraat. De vroeg-neogotische kerk werd in 1861 in gebruik genomen en was als vanouds gewijd aan de schutspatroon van Baarn, de heilige Nicolaas.  Omdat het aantal parochianen bleef groeien werd een nieuwe kerk gebouwd, die in 1905 gewijd werd. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Nicolaas: Kerkstraat 19, BAARN, https://parochienet.nl/nicbaarn/