De Petruskerk van Usquert oogt door de toren als een neogotische kerk uit de negentiende eeuw. Achter de toren, onder het latere pleisterwerk, staat echter een romanogotische kerk uit de dertiende eeuw. De huidige kerk heeft ten minste twee voorgangers gehad. Al in de 9e eeuw heeft Liudger hier een kerk, waarschijnlijk van hout, gesticht. Usquert was in de middeleeuwen zetel voor een van de dekens, in de Groninger Ommelanden proost genoemd, van het bisdom Münster. Vaak zijn de kerken in de hoofdplaats van een proosdij gewijd aan Petrus en/of Paulus. De kerk in Usquert was gewijd aan beide heiligen. De houten kerk werd in de 11e eeuw vervangen door een nieuwe kerk opgetrokken in tufsteen. In de kroniek van Bloemhof wordt vermeld dat deze kerk in 1231 in brand werd gestoken door Eenrumers als onderdeel van een strijd tussen de landschappen Hunsingo en Fivelingo. Bij die brand zou ook een kluizenaar zijn omgekomen die naast de kerk woonde. Na de brand werd de huidige kerk gebouwd, waarbij de restanten van de afgebrande kerk werden hergebruikt. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Paulus en Petrus: Kerkstraat 9, 9988 SN  USQUERT,  https://www.kerkusquert.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.