De Sint-Rafaëlkerk is een rooms-katholiek kerkgebouw in de wijk Overvecht in de Nederlandse stad Utrecht. De kerk is gewijd aan de aartsengel Rafaël. Het wandkleed van Anna te Drieën is van de hand van Hildegard Brom-Fischer, echtgenote van de edelsmid Jan Eloy Brom. Ze maakte het kleed in 1964 voor de Huishoudschool Mariëndaal in Zuilen. Na de sluiting van de school werd het aan de kerk geschonken. De veertien 19e-eeuwse kruiswegstaties zijn afkomstig uit de Monicakerk. Na de sluiting van deze kerk in 1972 gingen de staties naar de Nicolaaskerk waarmee de Monicakerk fuseerde. Omdat ze daar niet gebruikt werden, kwamen ze uiteindelijk in de Heilige Geestkerk terecht. (bron: Wikipedia)

Adres Sint Rafaël: Lichtenberchdreef 4, 3562 RD  UTRECHT, http://www.sintludgerus.nl/kerken/rafaelkerk/

Leave a Comment