Het gotische priesterkoor stamt uit de 15e eeuw. Het tussenliggende driebeukige schip, ontworpen door Caspar Franssen, is in 1907 toegevoegd. Hierbij werd het bestaande schip vervangen door een schip dat even hoog is als het priesterkoor, dat daarvoor een verhoogd gedeelte was. In 1907 zijn ook andere onderdelen aan de kerk toegevoegd, zoals de sacristie, mariakapel, doopkapel en bidkapel. In de kerk zijn gewelfschilderingen aanwezig die bij de renovatie in 1907 zijn teruggevonden. In deze schilderingen zijn heiligen opgenomen en het wapen van Filips van Kleef, de opdrachtgever van de schilderingen. Daarnaast is er een 13e-eeuws hardstenen doopvont aanwezig. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Sebastianus: Alard van Herpenplein 7, 5373 AH  HERPEN, http://heiligejohannesdedoper.nl/locaties/locatie-herpen/