Reningelst heeft één kerk, de Sint-Vedastuskerk. In het jaar 1568 werden de drie priesters van Reningelst vermoord, omwille van de godsdienstoorlogen rond die periode. De kerk werd in 1583 in brand gestoken door Ieperse Geuzen. Na de herstelling kreeg de kerk haar huidig uitzicht(omstreeks 1623). Verschillende stukken uit het kerkmeubilair behoren tot de belangrijkste kunstschatten in de Westhoek, o.a. de preekstoel, de communiebank, de lambrisering en het orgelbuffet. Alle dateren uit de 18de eeuw. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Vedastus: Reningelstplein 4A, RENINGELST