De eerste kerk Sint Vituskerk in Winschoten is de Marktpleinkerk die voor de Reformatie aan Vitus was gewijd. Na de reformatie moesten de katholieken hun geloof in het geheim belijden. Aan het eind van de 18e eeuw was het voor de Winschoter katholieken mogelijk om weer een kerkgebouw in te richten. Dit kwam te staan aan de Wittevrouwenstraat, de huidige Langestraat. Het was een eenvoudig zaalkerkje en stond op de plaats waar nu de pastorietuin is. Dankzij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 ontstond er een ware katholieke emancipatie die tot in de jaren ’50 van de 20e eeuw zou doorwerken. Net als in vele andere plaatsen verving men in Winschoten de oude, onopvallende kerk door een veel imposanter neogotisch kerkgebouw. De huidige kerk werd gebouwd in 1880. Ondanks het geringe formaat werd het gebouw uitgevoerd als een driebeukige pseudobasiliek. De architect van de Vituskerk is Alfred Tepe (1840-1920), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het neogotische bouwen in Nederland.  (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Vitus: Langestraat 75,  9671 PC  WINSCHOTEN, http://www.heiligenorbertusparochie.nl/winschoten/