De Sint-Willibrordkerk in de Overijsselse plaats Boskamp is een driebeukige kruiskerk gebouwd in een neogotische stijl. Oorspronkelijk stond op de plaats van de kerk de havezate Boskamp. Voor 1800 deed deze havezate – evenals het nabijgelegen Spijkerbosch – dienst als schuilkerk voor de katholieke bewoners van de streek. Toen er na 1795 meer ruimte kwam voor rooms-katholieken om uiting te geven aan hun geloofsbeleving in de publieke ruimte kochten zij de havezate. Een deel van het gebouw werd benut als pastorie en het andere deel als kerk. In 1860 kwam de door de Zutphense architect Hendricus Johannes Wennekers ontworpen eenbeukige kerk gereed, die op de plaats van de oude havezate werd gebouwd. Ook werd er in dezelfde tijd een nieuwe pastorie, in neorenaissancestijl, gebouwd naar een ontwerp van C.J. Hardeman. In 1923 werd de kerk uitgebreid met twee zijbeuken. Kerk en pastorie werden in 1955 vernieuwd. In de jaren 2010 en 2011 werd de kerk, inclusief het orgel, gerestaureerd. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Willibrord: Boskamp 23, BOSKAMP, http://www.heiligelebuinus.nl/locaties/willibrord-boskamp

Leave a Comment