De eerste kerk op deze plek is zeer waarschijnlijk niet veel ouder dan de elfde eeuw. In de eeuwen erna kwam de huidige kerk tot stand. Tussen 1881 en 1884 werd door Pierre Cuypers een omvangrijke restauratie geleid. Aan de toren werden twee zijtorens toegevoegd. Tijdens de restauratie stortte het middeleeuws gewelf van het middenschip in, waardoor het gehele middenschip (uitgezonderd de pilaren) werd vervangen. Het werd op dezelfde hoogte als het hoogkoor gebracht. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Willibrordus: Markt 9, DEURNE, http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/