De Hervormde Kerk op het Stift is een overblijfsel van een midden 12de eeuw gestichte Benedictijner abdij, later stift van wereldlijke kanunnikessen. Het is een eenbeukig rechtgesloten gebouw van vier traveeën. De muren zijn van Bentheimersteen en dateren uit de 14de eeuw of vroeger. Het romaanse doopvont stamt uit ongeveer 1200, de priesterzerken uit de 16de en stiftsdameszerken uit de 17de eeuw. (bron: Reliwiki)

Adres Stiftskerk: Het Stift 11, WEERSELO, http://www.stiftsgemeente.nl/

Leave a Comment