De Sint-Jacobuskerk is een rooms-katholiek kerkgebouw in de Utrechtse wijk Zuilen. De kerk is gewijd aan de Jacobus de Meerdere. Het was de derde katholieke kerk in Zuilen na de Ludgeruskerk en de Salvator(nood)kerk aan de Adriaan van Bergenstraat in 1933 (nu Koptische kerk). In 1962 werd de definitieve Sint-Salvatorkerk aan de Pionstraat in gebruik genomen. Nu is de Jacobuskerk de enige katholieke kerk in Zuilen en maakt ze deel uit van de Ludgerusparochie. De eerste tekeningen van de nieuwe kerk dateren van 31 oktober en 1 november 1953. De heer H.W. Valk was aangesteld als architect. Hij ontwierp een Traditionalistisch gebouw dat was gebaseerd op een romaanse basiliek en is christocentrisch van opzet. Op 6 oktober 1957 werd de kerk ingewijd. (bron: Wikipedia)

Adres Sint Jacobus, Sint Ludgerus en Salvator: Prins Bernhardplein 40, 3555 AL  UTRECHT, http://www.sintludgerus.nl/kerken/jacobuskerk/

One Thought to “Sint Jacobuskerk Utrecht”

  1. 8 oktober 2017 aan de eredienst onttrokken. Het gebouw is verkocht aan Best Life Church een evangelische stroming die de kerk weer in gebruik heeft genomen.

Leave a Comment