De kerk dateert uit 1891 en werd ontworpen door Gerard te Riele. Het is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl. De voorganger was een tweebeukige hallenkerk, waarvan de toren behouden bleef. Deze toren dateert grotendeels uit de 13e eeuw en is in romaanse stijl, met uitzondering van het bovenste deel dat uit de 15e of 16e eeuw dateert en in gotische stijl is. Het huidige orgel is in zijn huidige staat in 1969 gerestaureerd door orgelbouwer Jos Vermeulen uit Alkmaar. In 1950 vond er wederom een restauratie plaats. Bij de restauratie van de kerk in 1969 kreeg het orgel een andere plaats. Mede onder toezicht van Monumentenzorg is de huidige plaats bepaald. In hoofdzaak is de dispositie van 1950 gehandhaafd. Wel werden de samenstellingen van enkele registers aangepast naar het oorspronkelijke voorbeeld van Nolting.

 

Adres Sint Oswaldis: Bovendorpsstraat 3, 7038 CH  ZEDDAM, http://www.parochiegabriel.nl/zeddam/zeddam.html

Leave a Comment